Seminár

Národné lesnícke centrum - Centrum excelentnosti LignoSilva v spolupráci so Slovenskou lesníckou spoločnosťou, a. s. organizujú v rámci projektu APVV-20-0118 Ligno3Dscan pre pracovníkov SLS a.s. seminár spojený s praktickými ukážkami na tému: Digitalizácia lesnícko-drevárskeho sektora a implementácia nových technológií do procesov inventarizácie, sortimentácie, druhovania a spracovania dreva.

Seminár sa uskutoční dňa 14. 12. 2023 o 11:00 v biotechnologickom parku NLC, Strážska cesta Zvolen.