Hostia z ďalekej Indonézie

Národné lesnícke centrum navštívili hostia z ďalekej  Indonézie

Zvolen, 21. marca 2018 – Národné lesnícke centrum privítalo vo svojich priestoroch siedmich zástupcov spoločnosti HASNUR group z Indonézskej republiky pod vedením p. Hasnuryadi Sulaiman Abdussamad v sprievode zástupcov z Indonézskej ambasády.

Počas návštevy zástupcov z Indonézie riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu, Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Tomáš Bucha spolu s ďalšími pracovníkmi, predstavili prítomným základné oblasti problematiky lesov Slovenska, spôsoby trvalej udržateľnosti, ich obnovy a ochrany ako aj manažment v oblasti poľovníctva. Súčasťou prezentácie boli aj informácie o portfóliu medzinárodnej spolupráce a odbornom medzinárodnom časopise Forestry Journal (lesnícky žurnál), ktorý je vydávaný pre potreby lesníckej problematiky v rámci Európy.

  1. rámci programu boli poskytnuté informácie a ukážky z oblasti digitalizácie manažovania lesov, rastového simulátora lesných porastov (SiBYLA).
  1. laboratóriách Národného lesníckeho centra, boli zúčastneným zástupcom z Indonézie predstavené formy testovania lesného reprodukčného materiálu (semená lesných drevín), ktoré musia spĺňať prísne podmienky k vypestovaniu lesných drevín určených k zalesňovaniu a  spôsoby detekcie patogénov.

Stretnutie sa nieslo v odbornej a pozitívnej atmosfére. Obidve strany sa ešte viac otvorili budúcej možnej medzinárodnej spolupráci a hľadaniu jej projektových schém a medzivládnych možností financovania spoločných aktivít.