Lignosilva progress

NLC uspelo v H2020 LignoSilva_200

Na tlačovej konferencii 25.11. 2016 predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. V celkovom hodnotení zo 167 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostali projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej akadémie vied a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. 

NLC Zvolen uspelo s projektom Centra excelentnosti Lignosilva, ktoré integruje výskum, vývoj a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho sektoru (LDS)  racionálne prepájajúci reťazec produkcie, spracovania a využitia dreva. Základnou stavebnou jednotkou CE budú výskumné skupiny prepojené cez vecne a logicky súvisiace výskumné programy, sústredených do 5 vzájomne prepojených prioritných oblastí:

 1. Lesné zdroje a produkcia dreva
 2. Biomasa pre energetické využitie
 3. Technológie spracovania celulózy a papiera
 4. Recyklačné a kaskádové systémy využitia dreva 
 5. Podpora inovačneho prostredia LDS 

 

foto   foto

 

Viac informácii nájdete na:

https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/

http://www.ta3.com/clanok/1095031/tb-p-plavcana-p-sajgalika-a-j-habanika-o-uspechu-slovenskych-vedcov.html

Forest Innovation Workshop 2016

Inform-Prioritize-Collaborate: Cooperation of Regions on innovation in forest management, use of wood and forest-related services

» Forest Innovation Workshop 2016

 

Newsletter Issue May-June 2015

In this Issue:

 1. First Project Statistics for Horizon2020 -­ Update
 2. Preparing for the FTP Partnering Event 2015
 3. 35th Meeting of the FTP Advisory Committee, 17 June
 4. 39th Meeting of the FTP Board, 22 June
 5. PPI Task Force Meeting, 1 June
 6. Other FTP Meetings and Public Appearances
 7. FTP  at Green Week

Download as PDF »