Round Table

Round Table focused on the support of the Teaming Centres establishment in Slovakia organized by Research Agency. Read more »

Hostia z ďalekej Indonézie

Národné lesnícke centrum navštívili hostia z ďalekej  Indonézie

Zvolen, 21. marca 2018 – Národné lesnícke centrum privítalo vo svojich priestoroch siedmich zástupcov spoločnosti HASNUR group z Indonézskej republiky pod vedením p. Hasnuryadi Sulaiman Abdussamad v sprievode zástupcov z Indonézskej ambasády.

Počas návštevy zástupcov z Indonézie riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu, Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Tomáš Bucha spolu s ďalšími pracovníkmi, predstavili prítomným základné oblasti problematiky lesov Slovenska, spôsoby trvalej udržateľnosti, ich obnovy a ochrany ako aj manažment v oblasti poľovníctva. Súčasťou prezentácie boli aj informácie o portfóliu medzinárodnej spolupráce a odbornom medzinárodnom časopise Forestry Journal (lesnícky žurnál), ktorý je vydávaný pre potreby lesníckej problematiky v rámci Európy.

 1. rámci programu boli poskytnuté informácie a ukážky z oblasti digitalizácie manažovania lesov, rastového simulátora lesných porastov (SiBYLA).
 1. laboratóriách Národného lesníckeho centra, boli zúčastneným zástupcom z Indonézie predstavené formy testovania lesného reprodukčného materiálu (semená lesných drevín), ktoré musia spĺňať prísne podmienky k vypestovaniu lesných drevín určených k zalesňovaniu a  spôsoby detekcie patogénov.

Stretnutie sa nieslo v odbornej a pozitívnej atmosfére. Obidve strany sa ešte viac otvorili budúcej možnej medzinárodnej spolupráci a hľadaniu jej projektových schém a medzivládnych možností financovania spoločných aktivít.

Lignosilva progress

NLC uspelo v H2020 LignoSilva_200

Na tlačovej konferencii 25.11. 2016 predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. V celkovom hodnotení zo 167 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostali projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej akadémie vied a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. 

NLC Zvolen uspelo s projektom Centra excelentnosti Lignosilva, ktoré integruje výskum, vývoj a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho sektoru (LDS)  racionálne prepájajúci reťazec produkcie, spracovania a využitia dreva. Základnou stavebnou jednotkou CE budú výskumné skupiny prepojené cez vecne a logicky súvisiace výskumné programy, sústredených do 5 vzájomne prepojených prioritných oblastí:

 1. Lesné zdroje a produkcia dreva
 2. Biomasa pre energetické využitie
 3. Technológie spracovania celulózy a papiera
 4. Recyklačné a kaskádové systémy využitia dreva 
 5. Podpora inovačneho prostredia LDS 

 

foto   foto

 

Viac informácii nájdete na:

https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/

http://www.ta3.com/clanok/1095031/tb-p-plavcana-p-sajgalika-a-j-habanika-o-uspechu-slovenskych-vedcov.html

Forest Innovation Workshop 2016

Inform-Prioritize-Collaborate: Cooperation of Regions on innovation in forest management, use of wood and forest-related services

» Forest Innovation Workshop 2016

 

Newsletter Issue May-June 2015

In this Issue:

 1. First Project Statistics for Horizon2020 -­ Update
 2. Preparing for the FTP Partnering Event 2015
 3. 35th Meeting of the FTP Advisory Committee, 17 June
 4. 39th Meeting of the FTP Board, 22 June
 5. PPI Task Force Meeting, 1 June
 6. Other FTP Meetings and Public Appearances
 7. FTP  at Green Week

Download as PDF »